Produkty & Služby

Kompletné riešenie pre validáciu Medzinárodných čísel bankových účtov (IBAN) a výpočet IBAN z tuzemského kódu banky a čísla účtu. Manuálne webové rozhranie, REST a SOAP WSDL API

  • Medzinárodný štandard na identifikáciu čísel účtov
  • Overenie integrity a správnosti IBAN
  • Identifikujte BIC a bankové údaje
  • Identifikujte dostupnosť a podporu schémy SEPA
image
image

Výkonné riešenie pre validáciu BIC a bankových údajov z S.W.I.F.T. oficiálnych údajov. Manuálne webové rozhranie a REST API

  • Súlad s normou ISO 9362: 2014
  • Vyhľadávanie v databáze BIC
  • Kontrolovanie operačného stavu BIC
  • Identifikácia informácií o banke a pobočke od spoločnosti BIC